Tindved

Tindved

Sesong: August - oktober
Oppbevaring: I kjøleskap
Rike på: Store mengder vitamin C
Bruk: Saft, sausar, dessert, likør og gelé.

tindeved.jpg

Om tindved

Tindved er ein rikt greina busk som får små oransjegule bær på mellom 6 og 10 mm i diameter. Planta veks i Europa, men kjem i hovudsak frå Kina og Russland for kommersiell bruk. I Noreg finnes tindved viltveksande, hovudsakleg rundt Trondheimsfjorden.

Lærdal Grønt SA er i gong med eit prøveprosjekt, der Tindved blir odla i Lærdal. Bæra som kjem på buskane er verdifulle, og kan brukast til både saft, sausar, dessert og gelé. Bæra karakteriserast som saftige og sure med ein særprega aroma.


Produsent


Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway

Lærdal Grønt, 6 Grandavegen, Lærdal, Sogn og Fjordane, 6887, Norway57 66 64 08post@lg.no